Forside
Profil
Oversættelse
Tolkning
Kontakt
 

Personlige

oplysninger

 

Karl-Henrik Lund

Dommervænget 32 B, 2. tv., 4000 Roskilde

    Erfaring
  Siden 1992 Selvstændig translatørvirksomhed
  2005-2013 Dansk lektor, Moskvas Statsuniversitet, Moskva
  2003-2005 Amanuensis, Aarhus Universitet
  2002-2003 Amanuensis, Københavns Universitet
  1999-2002 Adjunkt, Syddansk Universitet
  1994-1999 Ph.d.-studerende og ekstern lektor, Syddansk Universitet
  1981-1992 Oversætter ved Moskva Radio, Moskva
 

1978-1980

 

Selvstændig virksomhed som tolk og oversætter, bl.a. for skibsværfter
    Uddannelse
  1998 Ph.d. i russisk, Syddansk Universitet
  1992 Translatøreksamen i russisk, Handelshøjskolen i København
  1981 Cand.phil. i russisk, Aarhus Universitet

 

1969

 

Matematisk-fysisk studentereksamen, Nykøbing Mors Gymnasium

    Diverse hverv
  Siden 2002 Medlem af Slavisk Censorkorps (universiteter)

 

1998-2010

 

Medlem af Censorkorpset for de erhvervssproglige uddannelser (handelshøjskoler m.m.)

    Andet

 

Siden 2000

 

 

 

Foredrag ved internationale møder, konferencer og kongresser: Bergen (2013), Moskva (2013-2006, 2004, 2002, 2001), Gaspra, Ukraine (2009), Arkhangelsk (2008), København (2007), Uppsala (2004),Tromsø (2000)

  2000 Gæsteforelæsninger på universiteterne i Stockholm og Uppsala

 

1995-1996

 

 

Forskerophold af sammenlagt 3 måneders varighed i Moskva ved Ruslands Videnskabsakademis Institut for Sprogvidenskab og Institut for Russisk

 

 

 

Se også publikationsliste